Tôi nhận được thông báo có ai đó tỏ ý Super Like mình, nhưng tôi không thấy hiện lên trong ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?