Tôi đã dùng một lượt Tăng Tốc nhưng không tương hợp được với ai cả.

Bài viết này có hữu ích không?