Tôi đăng ký Tinder Plus hoặc Gold và không nhận được Boost hàng tháng của mình

Bài viết này có hữu ích không?