Tôi có gói đăng ký Tinder và không nhận được Boost hàng tháng của mình

Bài viết này có hữu ích không?