Báo cáo tổn hại thể chất trực tiếp

Bài viết này có hữu ích không?