Tại sao ảnh của tôi bị xóa khỏi Tinder?

Bài viết này có hữu ích không?