Tôi đã từ chối không cho Tinder truy cập địa điểm của mình.

Bài viết này có hữu ích không?