Tinder có số điện thoại hỗ trợ khách hàng không?

Bài viết này có hữu ích không?