Tinder U hỏi xin email trường học không đúng

Bài viết này có hữu ích không?