Vấn đề về Đăng nhập

Gặp vấn đề với Hóa đơn và Thanh toán

Rắc rối với các Tính năng Cao cấp

Vấn đề về Hồ sơ của tôi và Cài đặt

Vấn đề về chức năng Khám phá (Vuốt tìm người dùng khác)

Vấn đề về Tương hợp và Nhắn tin

Gặp trục trặc với Tinder U