Τι είναι η Επαλήθευση Φωτογραφίας;

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;