Tôi có thể hoàn tác một Like hoặc Nope không?

Bài viết này có hữu ích không?