Πρόβλημα κατά την Είσοδο

Ζητήματα που αφορούν Χρεώσεις και Πληρωμές

Πρόβλημα με επιπλέον λειτουργίες

Πρόβλημα με το Προφίλ μου και τις Ρυθμίσεις

Πρόβλημα με την Ανακάλυψη (Σέρνοντας σε άλλους χρήστες)

Πρόβλημα με τα Ταίρια και τα Μηνύματα

Πρόβλημα με το Tinder U