הרשמה ותחילת שימוש

גילוי

התאמות והודעות

הגדרות הפרופיל והחשבון

תכונות פרימיום

חיוב ותשלום

Swipe Night

Tinder U

סקירה של טינדר

השותפויות של טינדר