Cách thức xác minh độ tuổi?

Bài viết này có hữu ích không?