Ginamit ang Boost o Super Boost, at hindi nakakuha ng anumang mga bagong match