יש לי מינוי לטינדר, אבל לא קיבלתי את הבוסט החודשי שלי