ฉันจะลบข้อความได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่