ฉันได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนกด Super Like ให้ แต่ไม่พบ Super Like นั้นจากในแอป