Đã sử dụng Boost hoặc Super Boost và không nhận được bất kỳ tương hợp mới nào