Tôi có đăng ký Tinder nhưng không nhận được Boost hàng tháng của mình