Använde Boost och Super Boost och fick inga nya matchningar