Hindi gumagana ang aking preferred payment method.  

Nakakatulong ba ang artikulong ito?