Super Like, Boost, Penyata Telah Baca dan lain-lain hilang selepas saya mencipta akaun baharu