Paano humingi ng kopya ng aking personal data?

Nakakatulong ba ang artikulong ito?